Hvad er en blandet kredit ?

Hvad er en blandet kredit ?

En blandet kredit er et mix af et lån og et statsligt gavetilskud og anvendes til finansiering af store infrastrukturprojekter (min. kontraktbeløb DKK 100 mio.) i visse udviklingslande. I Danmark administreres ordningen for blandede kreditter af Danish Sustainable Infrastructure Finance, DSIF, som er en DANIDA-enhed der har til huse hos  IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande.

Blandede kreditter kan gives til finansiering af bæredygtige og SDG-kompatible infrastrukturprojekter i udviklingslande med et BNP pr. Indbygger under USD 3.995 (2020) og med en dansk repræsentation, dvs. for tiden i Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Ghana , Indien, Indonesien, Kenya, Mali, Marokko, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Palæstina, Philippinerne, Somalia, Tanzania, Uganda, Ukraine og Vietnam.

Tilbagebetalingstiden for lånet er 10 år fra idriftsættelse af projektet, og gaveelementet udgør mellem 35% eller 50% afhængig af land. Gaveelementet udbetales af DSIF til långivende bank, og dækker al rente og EKF-garantipræmie. Hvis der herefter er et overskydende gavebeløb vil det blive anvendt til nedbringelse af lånets hovedstol.

Procedurerne for ansøgning og DSIF’s projektvurdering m.v. er noget tunge og tidskrævende. Til gengæld er de meget klare og veldokumenterede. Og man skal jo også huske, at den type projekter vi har med at gøre også hører til i den tunge ende.

Men som altid: Husk at tage fat på finansieringen på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Hos MWA Trade Finance har vi praktisk erfaring med etablering af blandede kreditter – også den del der handler om at eksportøren får passende sikkerhed for sine betalinger.

Læs mere om blandede kreditter på DSIF’s hjemmeside her.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *