RISIKOSTYRING

Der er mange forskellige risici at forholde sig til i forbindelse med indgåelse af kontrakter.

Nogle kan måske elimineres eller mitigeres ”gratis” ved at justere lidt på leverings- og betalingsbetingelser og i øvrigt få flest mulige egne præferencer tilgodeset i kontrakten. Men det er sjældent muligt i praksis at få alle ønsker opfyldt, så de resterende risici må afdækkes på anden vis.

Det kan eksempelvis være ved at benytte remburs, garantier eller kreditforsikring. Det kan også gøres på andre måder, og det handler bl.a. om hvorvidt man ønsker at beskytte profit eller ”blot” undgå tab. Det handler også om leverancens risikoprofil: Er der f.eks. tale om en licens, en serviceydelse, en standardvare, specialfremstillet udstyr, eller en kombination ? Og er det ”supply-only” eller er det en turnkey leverance ?

Vi laver en risikoanalyse, kortlægger de aktuelle risici og præsenterer et forslag til mitigering og risikoafdækning samt et prisestimat. Det hele gennemgås, og det videre forløb aftales. I kan så vælge at lade os stå for det praktiske, herunder indhentning af tilbud og færdiggørelse af aftaler m.v., eller I kan vælge selv at tage over herfra.

Risikoanalyse og udarbejdelse af forslag m.v. kan foretages for både enkeltstående transaktioner og porteføljer.