GARANTIER

Bankgarantier anvendes i vid udstrækning i forbindelse med international handel. De mest almindelige garantityper er tilbudsgarantier, forudbetalingsgarantier og arbejdsgarantier.

Man ser også af og til betalingsgarantier, men oftest benyttes remburs i stedet. Det er der flere grunde til, men væsentligst er, at der er et globalt anerkendt regelsæt at holde sig til.

Der findes også et internationalt regelsæt for garantier, men det er ikke udbredt og anerkendt i samme grad som regelsættet for remburser. Derfor har national lovgivning ofte afgørende betydning når tvister om garantier skal afgøres – uanset om de internationale regler anvendes eller ej.

Netop anvendelsen af national lovgivning – og nogle gange endda to landes lovgivning i forbindelse med én og samme garanti – betyder, at det er helt afgørende at være skarp på såvel indhold som udstedelsesmetode når en garanti skal udstedes – og det er uanset om man er ordregiver eller beneficiant på garantien.

Vi har mange års erfaring med bankgarantier på tværs af landegrænser og kan rådgive om udformning og udstedelse af garantier . Vi kan også repræsentere jer i forhandlinger med banker og med jeres kunder og/eller leverandører. Og endelig kan vi forhandle garantifaciliteter med banker for at sikre jer bedst mulige vilkår og priser.