PROJEKTFINANSIERING

Selv om der er mange ligheder mellem projektfinansiering og eksportfinansiering, så er der tale om forskellige varianter af den samme disciplin. Hvor eksportfinansiering baserer sig på en solid balance hos en kreditværdig køber eller bank, er projektfinansiering baseret på det forventede cash-flow i et nyetableret projektselskab med et specifikt projekt for øje, f.eks. et infrastrukturprojekt inden for energi eller transport, eller konstruktion og drift af et større industrielt anlæg.

Gældsfinansieringen i sådanne – ofte meget store – projekter opdeles typisk i trancher, og kræver mobilisering af flere långivere i ét eller flere syndikat(er). Det er – af naturlige årsager – kun meget få danske virksomheder der optræder som hovedleverandør eller -entreprenør i sådanne store projekter ude i verden.

Til gengæld er der mange danske virksomheder som har leverancer til de store projekter. Og de leverancer kan sagtens være af en størrelse så det er relevant for virksomheden at kunne arbejde aktivt med at skaffe en tilsvarende øremærket gældsfinansiering til projektet. Det kan endda være et krav fra projektet at større leverandører skal komme med finansiering for at komme i betragtning.

Vi kender spillerne på dette marked, og kan bistå med at opnå finansiering af jeres leverancer til store (og små) projekter, herunder deltagelse i forhandlinger og indgåelse af de nødvendige aftaler m.v. – i løbende dialog og tæt samarbejde med jer og øvrige relevante stakeholders selvfølgelig.