På denne side vil vi samle links til aktører, som kunne være relevante primært for danske virksomheder, men evt. også for andre. Som det ses er der p.t. kun nogle få, men “samlingen” vil løbende blive opdateret.

Vi kan selvfølgelig ikke meget, som de omtalte aktører ikke kan. Men de kan meget, som vi ikke kan(….). Til gengæld byder vi ud over rådgivning ind med at være jeres er at være jeres “modtagerkanal”, tovholder og koordinator for dialogen med diverse stakeholders og gennemførelse af jeres projekter m.v.

EKF Danmarks Eksportkredit er Danmarks statslige eksportkreditinstitut. EKF støtter dansk eksport ved at skaffe finansiering til kunder i udlandet og ved at forsikre eksportører og banker mod tab på især vanskelige markeder. EKF deltager i projekter af alle størrelser, og rådgiver både små og store virksomheder. Med sin næsten 100-årige historie har EKF masser af erfaring at dele ud af.

IFU – Investeringsfonden for Udviklingslande er en selvejende statslig fond, som investerer i projekter i udviklingslandene sammen med danske virksomheder. IFU deltager i et vist omfang også med lån og garantier til projektselskaber. Med mere end 1.000 projekter igennem mere end 50 år sammen med både store og små danske virksomheder er IFU et godt sted at starte, hvis man skal etablere sig på et af “deres” markeder.