PROJEKTINVESTERING

Ud over investering i egne projekter som f.eks. ny produktionskapacitet, kan det for nogle virksomheder være en del af strategien at tilbyde medinvestering i kundeprojekter for på den måde at understøtte salget af produkter, udstyr og teknologier. I tillæg til egen investering kan det af forskellige årsager være relevant at kunne tiltrække yderligere investorer.

Aktivt arbejde med projektinvesteringer er meget ressourcekrævende. Vores erfaring ligger inden for chemicals og fertilizers, men mange af ”byggeklodserne”, herunder finansielle investeringsmæssige overvejelser m.v., er de samme som i andre sektorer

Afhængig af projektets karakter kan vi bistå med identifikation af mulige medinvestorer, finansiel analyse og simulering, project appraisal, due diligence, udarbejdelse af præsentationsmateriale, forhandling af kommercielle investeringsvilkår og tilhørende juridisk dokumentation m.v. Vi tager ikke lead, men deltager i project team.