TREASURY

Treasury handler om at sikre den nødvendige finansiering, sørge for at have tilstrækkelig likviditet til rådighed til enhver tid, og om at sikre virksomhedens aktiver og passiver mod forskellige finansielle risici.

Det gælder for små såvel som for store virksomheder – principperne er de samme, men selve omfanget af treasury governance strukturen skal selvfølgelig tilpasses virksomhedens størrelse, karakter og kompleksitet.

Vi understøtter alle faser af opsætning, optimering og drift af en treasury funktion, der matcher jeres behov og risikoprofil, herunder:

  • strategi, politik, procedurer og implementering
  • fundingstruktur
  • cash-flow forecasting
  • optimering af working capital
  • cash- og valuta management etc.
  • bankrelationer
  • valg og implementering af treasury teknologiløsninger

Vi arbejder for små såvel som store virksomheder – ad hoc opgaver eller større projekter, alt efter behov og ønsker, og altid baseret på en fælles forventningsafstemning.