REMBURS

En stor del af international handel afvikles på rembursbasis. En remburs involverer købers og sælgers banker, og idéen er at parterne så kan udveksle dokumenter og penge uden at påtage sig risikoeksponering i forhold til den anden part.

Selv om remburser er underlagt et international regelsæt er der et utal af muligheder for, hvordan de detaljerede vilkår i den enkelte remburs kan udformes. Hvis man ikke er helt skarp på at få rembursen udformet i et acceptabelt format, risikerer man at den reelt ender med at være værdiløs og ikke repræsentere den sikkerhed man forventede.

Der er mange faldgruber, og uanset at man kan få god rådgivning i banken så er det vores anbefaling at man også sørger for at have egne kompetencer til rådighed.

Vi kan sikre at remburser reelt giver jer den sikkerhed I forventer, og vi kan supportere hele processen fra A til Z. Vi kan også håndtere hele jeres portefølje, herunder forhandlinger med bankerne og dialog med købere og sælgere m.v. Dermed kan I fokusere på logistik og øvrige forhold omkring ordreafvikling.