EKSPORTFINANSIERING

Købers mulighed for at få finansiering “med i pakken” ved indkøb i udlandet kan være af afgørende betydning for, hvor en ordre placeres.

Der er generelt gode muligheder for at finansiere dansk eksport, f.eks. ved at gøre brug af garantier fra det statslige EKF Danmarks Eksportkredit. EKF har mulighed for at påtage sig større risici end de kommercielle banker, og kan derfor især gøre en forskel på vanskelige markeder.

Ud fra kontraktens størrelse og karakteristika kan vi identificere relevante finansieringsmuligheder og långivere, og i dialog med jer kan vi strukturere og arrangere den optimale finansiering på vilkår der er attraktive for både jer og jeres kunder.

Det kan være en meget tidskrævende proces – afhængig af kompleksiteten i jeres kontrakt, låneaftalens omfang, og – ikke mindst – som følge af compliance procedurer samt, i nogle tilfælde, krav om undersøgelse projektets miljøpåvirkning og en række andre forhold.

Der er mange muligheder, og der er stor forskel på dokumentationskrav m.v.

For store kontrakter vil man ofte etablere en låneaftale i form af en såkaldt køberkredit eller bank-til-bank kredit.

For mindre kontrakter kan man med fordel benytte mere simple strukturer som f.eks. rembursfinansiering eller vekselfinansiering. Man bør dog under alle omstændigheder altid adressere finansiering på et så tidligt tidspunkt som muligt for ikke at løbe ind i forsinkelser på et senere tidspunkt.

Uanset finansieringsform og kompleksitet kræver det ressourcer og – ikke mindst – tid at strikke de rigtige løsninger sammen. Løsninger, som både tilgodeser jeres behov og jeres kunders behov. Der er mange parter involveret, og der skal forhandles til mange sider. Lad os være tovholder for jer – så kan I fokusere på at “leveret varen”.