MØD OS

Carsten Andersen:
I en årrække ansat i Nordea. Det meste af tiden i International Banking, herunder Trade Finance og Export Finance med fokus på finansiering af dansk eksport (og import) og risikoafdækning af danske eksportører. Senere hen – i International Correspondent Banking – ansvarlig for Nordeas samlede aktiviteter med banker i en række udvalgte lande.

De senere år leder af Treasury & Forsikring hos Haldor Topsøe A/S, en global industriel virksomhed med eksport til over 70 lande i alle verdensdele, og hvis leverancetyper spænder fra licens over engineering og semi-commodities (katalysatorer) til skræddersyet udstyr og komplette industrielle anlæg.

Omfattende hands-on erfaring med risikoanalyse, trade finance og strukturering af eksport- og projektfinansieringsløsninger samt gennemførelse af projektinvesteringer i samarbejde med banker, eksportkreditinstitutter, internationale finansielle institutioner, udviklingsbanker og -institutioner, private og institutionelle investorer m.fl.

Tilsvarende erfaring inden for finans, treasury og forsikring, herunder funding (banker, DCM, IFI’s etc.), kreditfaciliteter, cash-management, valuta, råvarer, internationale forsikringsprogrammer m.v.