Vi har en flexibel prisstruktur, og kan arbejde såvel timebaseret som på opgave-, projekt- og interim basis. For nogle opgaver kan der aftales hel eller delvis resultatafhængig betaling. Vi definerer i fællesskab opgaven med udgangspunkt i jeres situation og behov, og derefter aftales prisstrukturen.

Vores første “take” på en opgave, og vores umiddelbare bud på, hvordan den kan løses, er selvfølgelig på husets regning 🙂