Bæredygtig trade finance ?

Bæredygtig trade finance ?

Som med al anden finansiering er der også inden for trade finance i de senere år kommet særlig fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Et eksempel på det er Green Trade Facilitation Programme (GTFP), som den europæiske udviklingsbank, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), lancerede allerede i 2016, og som er en variant af bankens Trade Facilitation Programme (TFP) fra 1999. EBRD har en målsætning om, at grøn finansiering skal udgøre mere end 50% af bankens aktiviteter i 2025, og GTFP er – med midler øremærket til grøn finansiering – et blandt flere tiltag for at nå dette mål

Både GTFP og TFP har til formål at fremme og facilitere international handel i de regioner hvor EBRD opererer, d.v.s. Central- og Østeuropa, CIS, og det Sydøslige Middelhavsområde (SEMED).

Og begge programmer fungerer på den måde, at EBRD stiller sikkerhed for banker i de nævnte regioner således at internationale kommercielle banker får sikkerhed for politiske og kommercielle risici når de indgår transaktioner med disse banker. Det kan EBRD gøre fordi de har større risikokapacitet på de nævnte regioner end de kommercielle banker har.

Eksempel: En eksportør har en leverance til en kunde i Ukraine, og kundens bank er villig til at udstede en remburs for kunden. Eksportørens bank er ikke umiddelbart villig til at bekræfte en remburs fra kundens bank. Eksportørens bank er tilsluttet GTFP/TFP som ”confirming bank”, og anmoder derfor EBRD om en garanti til sikkerhed for betaling såfremt kundens bank ikke betaler. Kundens bank er tilsluttet GTFP/TFP som ”issuing bank”, og såfremt EBRD har ledig risikokapacitet på kundens bank, vil der kunne udstedes en garanti til eksportørens bank, som så kan bekræfte rembursen over for eksportøren. Eksportørens bank betaler en garantipræmie til EBRD, men har så til gengæld ingen – eller kun begrænset – risiko såfremt kundens bank ikke betaler når eksportøren præsenterer dokumenter til betaling under rembursen.

Green Technology Selector

Under GTFP kan EBRD medvirke til at finansiere grønne teknologier, produkter og services, som er optaget i databasen Green Technology Selector (GTS), som er en e-markedsplads. Når en virksomhed i en af EBRD’s regioner køber ind hos en leverandør, som er optaget i GTS, kan købet finansieres under GTFP. Produkter, teknologier, services, leverandører og producenter, som opfylder EBRD’s kriterier kan optages i GTS.

En leverance kan også finansieres under GTFP selv om produktet og leverandøren ikke på forhånd er optaget i GTS. Det sker så blot efter konkret vurdering fra EBRD, og godkendte produkter og leverandører optages efterfølgende i GTS, hvor man så har et udstillingsvindue.

Hvordan kommer jeg i gang ?

Som eksportør – uanset om der er tale om grønne leverancer eller ej – er det en god idé at starte med – sammen med kunden – at finde ud af hvilke banker i kundens hjemland der deltager i GTFP/TFP. Det er de samme banker i begge programmer, og der er p.t. over 100 såkaldte ”issuing banks”.

Hvis kundens bank deltager i programmet er det ”bare” at kontakte banken for at komme videre med sagen. Hvis kundens bank ikke deltager i programmet må det drøftes med kunden og hans bank om der er mulighed for enten 1) at dirigere en remburs via en deltagende bank, eller 2) at kundens bank tilslutter sig programmet.

Næste skridt er, at finde ud af om eksportørens bank deltager i programmet som ”confirming bank”. Der er p.t. mere end 800 ”confirming banks”, heraf 3 i Danmark: Danske Bank, Nordea og Svenska Handelsbanken.

Som udgangspunkt bør det dog ikke være et problem for en eksportør hvis ens ”husbank” ikke deltager i programmet. En remburs kan sagtens adviseres og bekræftes via en deltagende bank selv om beneficianten (eksportøren) ikke er kunde i banken – og rembursen kan også tillade at dokumenter præsenteres til betaling via ”husbanken”.

Banker, som ikke allerede deltager i GTFP/TFP som ”issuing bank” eller ”confirming bank” kan kontakte EBRD med henblik på deltagelse i programmet.

MWA Trade Finance støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og kan selvfølgelig bistå med hele processen i forhold til finansiering via EBRD’s finansieringsprogrammer, herunder Green Trade Facilitation Programme 🙂

Læs mere om EBRD’s Trade Facilitation Programme HER

Læs mere om EBRD’s Green Technology Selector HER

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *